Voorschriften en attesten

Via e-mail kunnen geen medische vragen beantwoord worden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen.

De populariteit van sociale media is de laatste jaren snel toegenomen. Hoewel wij de voordelen van sociale media inzien, willen we de arts-patiëntrelatie ten allen tijde waarborgen. Daarom willen we, vanuit de deontologische code, duidelijk maken dat elke benadering via een sociaal medium ongepast is en geweigerd zal worden.

Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

“Moet ik voor elke verlenging van mijn pilvoorschrift een consultatie betalen?”

“Ik neem al jaren dezelfde medicatie voor de bloeddruk. Mag ik mijn voorschrift niet telefonisch aanvragen?”

“Klop-klop! Dokter, het is maar voor een voorschriftje, kan ik er even tussen?”

“Ik had vorige week een dag migraine. Ik weet wat het is en wat ik moet doen, maar mijn werkgever vraagt een attest. Wilt u dat even klaarleggen op datum van vorige week?”

“De sportclub vraagt een attest dat ik gezond ben. Zou u dat willen doormailen of opsturen?”

“Ik maakte een afspraak bij de specialist maar ze zeggen dat ik een verwijsbrief nodig heb. Wilt u daarvoor zorgen?”

Een van de belangrijke taken van je huisarts is zijn patiënt oriënteren binnen het zorgaanbod. Hij vraagt daarvoor technische onderzoeken aan en schrijft medicijnen of behandelingen voor. Deze functie is niet alleen van therapeutisch belang maar heeft ook belangrijke sociale en economische gevolgen. Het opmaken van een administratief correct en medisch technisch verantwoord voorschrift is dan ook van het hoogste belang. Het voorschrijven van overbodige of onnodig dure verstrekkingen is niet toegelaten.

Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt dus een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van je huisarts. Om daarbij de beste zorg voor je gezondheid te garanderen en om anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken, vinden we het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken.

Het afleveren van voorschriften gebeurt tijdens een raadpleging of huisbezoek.Voor een nieuw op te starten geneesmiddel kom je altijd naar de raadpleging.Voor de verlenging van chronische medicatie krijg je voldoende voorschriften tot aan de volgende geplande controle. De tijd tot de volgende controle wordt in overleg bepaald.

We begrijpen dat er soms onverwachts een voorschrift ontbreekt. In uitzonderlijke gevallen kan je een voorschrift voor verlenging van chronische medicatie aanvragen zonder raadpleging of huisbezoek.

Bel hiervoor tijdig zodat je huisarts de kans heeft om op te maken.
Hou bij het afhalen rekening met de uren waarop de documenten afgehaald kunnen worden.

Je huisarts kan je alleen verwijzen naar een specialist, kinesist, radiografie, … na een raadpleging. Je vraagt dus advies en eventueel een onderzoek bij je huisarts alvorens een afspraak te maken bij een specialist.

Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts. Zodra je ziek wordt, bel je dus best voor een raadpleging of huisbezoek. Uitzonderingen worden enkel gemaakt in overleg.
Voor een geschiktheidsattest voor de sportclub houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren. Ook hiervoor kom je dus op raadpleging of maak je een afspraak.