De dokter spreken en staalnames

Telefonisch opvragen van resultaten kan enkel op het met de dokter afgesproken tijdstip of u zult zelf gecontacteerd worden met betrekking tot resultaten..

De populariteit van sociale media is de laatste jaren snel toegenomen. Hoewel wij de voordelen van sociale media inzien, willen we de arts-patiëntrelatie ten allen tijde waarborgen. Daarom willen we, vanuit de deontologische code, duidelijk maken dat elke benadering via een sociaal medium ongepast is en geweigerd zal worden.

Gelieve urine – en stoelgangstalen steeds binnen te brengen in de daarvoor voorziene steriele recipiënten, verkrijgbaar bij uw arts of apotheek, en bokalen of andere recipiënten te vermijden.