CORONA – info

Omwille van beperkte testcapaciteit en beperkt beschermingsmateriaal binnen de huisartspraktijk werken wij samen met de screeningsposten van Menen en Ieper voor het uitvoeren van COVID-testen.
De praktijk contacteert de patiënten met het resultaat van de test, maar de resultaten kunnen ook digitaal geraadpleegd worden via de Coronalert App of  cozo.be. of  https://mijn.azdelta.be  

We moeten iedereen aanraden om de app: Coronalert te downloaden. In de toekomst zullen de afspraken voor coronatests via die app geregeld kunnen worden en zullen de resultaten daar ook zichtbaar op worden.

Indien u positief test en dus besmet bent met COVID; klik dan hier voor de richtlijnen die u en uw huisgenoten dienen te volgen.

Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor een COVID-test, gelieve dan de volgende richtlijnen te volgen:

Symptomen van COVID:

Hebt u
– minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest; kortademigheid; pijn op de borst; geur- of smaakverlies
OF
– minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts; spierpijn; vermoeidheid; neusloop; keelpijn; hoofdpijn
OF
– verergering van gekende symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

Neem dan telefonisch contact op via 056 31 11 40 en we helpen u verder.

Installeer de app Coronalert => genereer een code en volg de instructies. Gelieve de code en de  datum die vermeld staat bij de hand te houden, wanneer u opbelt.

Indien u positief test en dus besmet bent met COVID; klik dan hier voor de richtlijnen die u en uw huisgenoten dienen te volgen.

Ik had een nauw contact met iemand waarvan de COVID-test positief is:

Plaats uzelf in quarantaine.
U zal zelf gecontacteerd worden door de contacttracers, indien de persoon waarmee u een nauw contact had, uw naam doorgaf, of u zal gecontacteerd worden door de persoon met wie u nauw contact had.
Volgens de nieuwe richtlijnen dienen hoogrisicocontacten zonder symptomen niet meer getest te worden, maar wel 10 dagen in strikte quarantaine te gaan en hierna nog 4 dagen extra goed op te letten.
Gelieve contact op te nemen via 056 31 11 40 en wij leggen de procedures verder uit en helpen u verder.

Terugkeren naar België vanuit het buitenland:

Klik op onderstaande link en zoek in ‘u keert terug uit…’ tot welke kleurenzone uw reisgebied behoort.
https://diplomatie.belgium.be/nl

– Rode zone: Vul het identificatieformulier (“Passenger location form/PLF”) dat u terugvindt boven het schema met de kleurencodes in. Een zelfbeoordelingsformulier dat is geïntegreerd in het Passenger Locator Form (PLF) zal bepalen of u als hoog-risico contact beschouwd wordt (en test en quarantaine nodig is) of niet. Indien een test en quarantaine noodzakelijk zijn, krijgt u een code waarmee u de test in een screeningspost kunt aanvragen. Hiervoor is terugbetaling voorzien. De contactgegevens van de screeningsposten kunt u hieronder terugvinden.

– Oranje zone: testing of quarantaine zijn niet meer nodig. Testing wordt niet terugbetaald en is  niet toegestaan wegens de beperkte capaciteit.

– Groene zone: testing en quarantaine zijn niet nodig. Testing wordt niet terugbetaald en is niet toegestaan wegens de beperkte capaciteit.

Contactgegevens screeningsposten:
Huis Cannaert Menen
Rijselstraat 65
9840 Menen
051/23 80 10

Villa Paula Ieper
Briekestraat 10
8900 Ieper
057/35 70 47

Vertrekken naar het buitenland:

Klik op onderstaande link en zoek in ‘u vertrekt naar…’ tot welke kleurenzone uw reisgebied behoort.
https://diplomatie.belgium.be/nl

Indien uw land van bestemming een negatieve COVID-test vereist, kunt u zelf een afspraak maken in één van de screeningsposten. (cfr de gegevens van de screeningsposten hieronder) Hiervoor is geen terugbetaling voorzien. De test kost 46,5 euro.

Contactgegevens screeningsposten:
Huis Cannaert Menen
Rijselstraat 65
9840 Menen
051/238010

Villa Paula Ieper
Briekestraat 10
8900 Ieper
057/357047

Meer info:
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-de-bevolking/